Matryca funkcji kontroli – wyzwania dla sektora bankowego

19 czerwca 2017 r. The Westin Warsaw, Al. Jana Pawła II 21, Warszawa

Co zmienia Rekomendacja H KNF w systemie kontroli wewnętrznej?

Dlaczego już teraz należy wprowadzić matrycę funkcji kontroli?

Jak efektywnie zaprojektować i jak skutecznie zarządzać matrycą?

 

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na powyższe pytania, spotkaj się z nami i kancelarią Wierzbowski Eversheds Sutherland na bezpłatnym śniadaniu biznesowym w poniedziałek, 19 czerwca 2017 r.

Podczas spotkania zaproszeni eksperci omówią zasady powiązywania poszczególnych elementów matrycy funkcji kontroli, podział zadań, najczęściej pojawiające się problemy oraz wskażą skuteczne sposoby ich rozwiązania.

Agenda


  • 9:00    Rejestracja, poczęstunek
  • 9:30    Powitanie uczestników, wprowadzenie
  • 9:45    Matryca funkcji kontroli – podejście praktyczne
  •     – dr Łukasz Cichy, Wierzbowski Eversheds Sutherland
  • 10:15    Analiza luki i matryca funkcji kontroli nie takie straszne jak je malują
  •     – Jan Anisimowicz, C&F
  • 10:45    Przerwa kawowa
  • 11:00    Rekomendacja H – jak uniknąć najczęstszych błędów wdrożeniowych
  •     – dr Łukasz Cichy, Wierzbowski Eversheds Sutherland
  • 11:30    Pytania i odpowiedzi

Prowadzący


dr Łukasz Cichy

 

Ekspert GRC (Governance Risk Compliance) w zespole Ryzyka regulacyjnego i Compliance kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.

Doradza podmiotom z sektora finansowego m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania, w szczególności odnośnie Rekomendacji H, Rekomendacji Z, whistleblowingu oraz ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych.

Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pracował w Departamencie Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W UKNF był odpowiedzialny za obszar zarządzania bankiem (funkcja kontroli, compliance, audytu wewnętrzny). Uczestniczył w licznych pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektywy CRD IV do ustaw i rozporządzeń, w tworzeniu standardów inspekcyjnych oraz w opracowaniu metodyki BION. Dzięki uczestnictwu w przygotowywaniu Rekomendacji H, Rekomendacji Z, Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz prowadzeniu konsultacji publicznych posiada unikalną wiedzę na temat potrzeb sektora finansowego w tym obszarze.

Jest autorem wielu artykułów i opracowań, w tym m.in. broszury UKNF „Funkcja compliance w bankach”. Wchodzi w skład rady naukowej czasopisma „Compliance” wydawanego przez Instytut Compliance. Jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla słuchaczy z sektora finansowego.
Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej i studia doktoranckie na WPiA UW.

Jan Anisimowicz

 

Posiada ponad 15 lat doświadczenia w prowadzeniu złożonych projektów dla międzynarodowych organizacji z sektora finansowego, telekomunikacyjnego i farmaceutycznego. Jest doradcą w obszarach wytwarzania oprogramowania, zarządzania ryzykiem, organizacji i wdrażania procesów GRC (Governance, Risk and Compliance), budowy hurtowni danych, analiz Big Data/Business Intelligence oraz Architektury Systemów IT.

Z sukcesem prowadzi projekty wdrożenia systemów Revenue Assurance, hurtowni danych (w Polsce i za granicą), a także programy usprawniające organizację projektową w oparciu o Project Management Office, czy też zwiększające poziom dojrzałości i konkurencyjności przedsiębiorstw (CMM).

Prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach dotyczących branży ubezpieczeniowej, bezpieczeństwa informatycznego, zarządzania ryzykiem oraz systemów klasy BI.
Posiada Certyfikat PMP (organizacji PMI) oraz certyfikaty CRISC i CISM (organizacji ISACA).
Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Organizatorzy


Patron medialny


Lokalizacja

The Westin Warsaw, Al. Jana Pawła II 21, Warszawa


Copyright © 2023 C&F | Polityka Prywatności