Matryca funkcji kontroli – wyzwania dla sektora bankowego

19 czerwca 2017 r. The Westin Warsaw, Al. Jana Pawła II 21, Warszawa

Co zmienia Rekomendacja H KNF w systemie kontroli wewnętrznej?

Dlaczego już teraz należy wprowadzić matrycę funkcji kontroli?

Jak efektywnie zaprojektować i jak skutecznie zarządzać matrycą?

 

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na powyższe pytania, spotkaj się z nami i kancelarią Wierzbowski Eversheds Sutherland na bezpłatnym śniadaniu biznesowym w poniedziałek, 19 czerwca 2017 r.

Podczas spotkania zaproszeni eksperci omówią zasady powiązywania poszczególnych elementów matrycy funkcji kontroli, podział zadań, najczęściej pojawiające się problemy oraz wskażą skuteczne sposoby ich rozwiązania.

Agenda


 • 9:00    Rejestracja, poczęstunek
 • 9:30    Powitanie uczestników, wprowadzenie
 • 9:45    Matryca funkcji kontroli – podejście praktyczne
 •     – dr Łukasz Cichy, Wierzbowski Eversheds Sutherland
 • 10:15    Analiza luki i matryca funkcji kontroli nie takie straszne jak je malują
 •     – Jan Anisimowicz, C&F
 • 10:45    Przerwa kawowa
 • 11:00    Rekomendacja H – jak uniknąć najczęstszych błędów wdrożeniowych
 •     – dr Łukasz Cichy, Wierzbowski Eversheds Sutherland
 • 11:30    Pytania i odpowiedzi

Prowadzący


dr Łukasz Cichy

 

Ekspert GRC (Governance Risk Compliance) w zespole Ryzyka regulacyjnego i Compliance kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.

Doradza podmiotom z sektora finansowego m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania, w szczególności odnośnie Rekomendacji H, Rekomendacji Z, whistleblowingu oraz ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych.

Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pracował w Departamencie Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W UKNF był odpowiedzialny za obszar zarządzania bankiem (funkcja kontroli, compliance, audytu wewnętrzny). Uczestniczył w licznych pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektywy CRD IV do ustaw i rozporządzeń, w tworzeniu standardów inspekcyjnych oraz w opracowaniu metodyki BION. Dzięki uczestnictwu w przygotowywaniu Rekomendacji H, Rekomendacji Z, Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz prowadzeniu konsultacji publicznych posiada unikalną wiedzę na temat potrzeb sektora finansowego w tym obszarze.

Jest autorem wielu artykułów i opracowań, w tym m.in. broszury UKNF „Funkcja compliance w bankach”. Wchodzi w skład rady naukowej czasopisma „Compliance” wydawanego przez Instytut Compliance. Jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla słuchaczy z sektora finansowego.
Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej i studia doktoranckie na WPiA UW.

Jan Anisimowicz

 

Posiada ponad 15 lat doświadczenia w prowadzeniu złożonych projektów dla międzynarodowych organizacji z sektora finansowego, telekomunikacyjnego i farmaceutycznego. Jest doradcą w obszarach wytwarzania oprogramowania, zarządzania ryzykiem, organizacji i wdrażania procesów GRC (Governance, Risk and Compliance), budowy hurtowni danych, analiz Big Data/Business Intelligence oraz Architektury Systemów IT.

Z sukcesem prowadzi projekty wdrożenia systemów Revenue Assurance, hurtowni danych (w Polsce i za granicą), a także programy usprawniające organizację projektową w oparciu o Project Management Office, czy też zwiększające poziom dojrzałości i konkurencyjności przedsiębiorstw (CMM).

Prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach dotyczących branży ubezpieczeniowej, bezpieczeństwa informatycznego, zarządzania ryzykiem oraz systemów klasy BI.
Posiada Certyfikat PMP (organizacji PMI) oraz certyfikaty CRISC i CISM (organizacji ISACA).
Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Organizatorzy


Patron medialny


Lokalizacja

The Westin Warsaw, Al. Jana Pawła II 21, Warszawa


Zarezerwuj miejsce już teraz!


Liczba miejsc wyczerpana. Zapraszamy do zapisu na listę rezerwową.

 


  Copyright © 2022 C&F | Polityka Prywatności